Viešoji įstaiga „Apeiros“ yra pelno nesiekianti organizacija, veikianti švietimo, visuomeninėje, socialinėje ir kultūros srityse. Organizacija įsikūrė 2009 m. su tikslais vykdyti projektus, turinčius ilgalaikį poveikį socialiai atsakingos visuomenės formavimui, barjerų ir neigiamų nusistovėjusių stereotipų laužymui, edukuoti žmones ir didinti pilietiškumą. Sėkmingai įgyvendinti stambūs ilgamečiai projektai.